Rhowch eich côd unigryw sydd ar eich pecyn hyrwyddo